مشاهده همه 14 نتیجه

کابل VGA 30M کی نت

۸۵۸,۰۰۰ تومان
 • روکش:PVC
 • متراژ:30 متر
 • رزولوشن: 720 ( آنالوگ )

کابل VGA 20M کی نت

۴۶۲,۰۰۰ تومان
 • روکش : PVC
 • متراژ : 20 متر
 • رزولوشن : 720 ( آنالوگ )

کابل VGA 15M کی نت

۳۶۳,۰۰۰ تومان
 • روکش : PVC
 • متراژ : 15 متر
 • رزولوشن : 720 ( آنالوگ)

کابل VGA 10M کی نت

۳۲۱,۷۵۰ تومان
 • روکش:PVC
 • متراژ:10متر
 • رزولوشن:720(انالوگ)

کابل VGA 5M کی نت

۲۵۵,۷۵۰ تومان
 • روکش:PVC
 • متراژ: 5 متر
 • رزولوشن:720(انالوگ)

کابل VGA 3M کی نت

۲۱۴,۵۰۰ تومان
 • روکش:PVC
 • متراژ:3متر
 • رزولوشن:720(انالوگ)

کابل VGA 1.5M کینت

۹۹,۰۰۰ تومان
 • روکش:PVC
 • متراژ:1.5 متر
 • رزولوشن:720(انالوگ)

کابل VGA 30M وینت

۷۴۲,۵۰۰ تومان
 • روکش:PVC
 • متراژ:30متری
 • رزولوشن:720(انالوگ)

کابل VGA 20M وینت

۴۴۵,۵۰۰ تومان
 • روکش:PVC
 • متراژ:20متر
 • رزولوشن:720(انالوگ)

کابل VGA 15M وینت

۳۴۶,۵۰۰ تومان
 • روکش:PVC
 • متراژ:15متر
 • رزولوشن:720(انالوگ)

کابل VGA 10M وینت

۲۳۵,۹۵۰ تومان
 • روکش:PVC
 • متراژ:10متری
 • رزولوشن:720(انالوگ)

کابل VGA 5M وینت

۱۳۶,۹۵۰ تومان
 • روکش:PVC
 • متراژ:5متری
 • رزولوشن:720(انالوگ)

کابل VGA وی نت طول 1.5 متری

۵۲,۸۰۰ تومان
 • روکش : PVC
 • متراژ : 1.5 متر
 • رزولوشن 720 (آنالوگ)

VGA 1.5M

۳۴,۶۵۰ تومان
روکش:PVC متراژ:1.5 ورژن:1 رزولوشن:720