قوانین و مقررات وبسایت فروشگاه ما به شرح زیر می باشد :

  1. مشتریان می بایست به قوانین و شرایط استفاده از تجهیزات امنیتی اورلوک پایبند باشند.
  2. اورلوک مسئولیتی در قبال هرگونه صدمه جسمی و مالی ناشی از نادرستی استفاده از تجهیزات امنیتی را ندارد.
  3. استفاده از تجهیزات امنیتی اورلوک فقط برای مقاصد قانونی مجاز است.
  4. هرگونه کپی برداری، توزیع و فروش تجهیزات امنیتی اورلوک بدون موافقت کتبی از اورلوک ممنوع است.
  5. اورلوک مسئولیتی در قبال تأخیر در ارسال یا تحویل محصولات توسط شرکت های باربری و حمل و نقل ندارد.
  6. اورلوک حق اصلاح و تغییر در قوانین و شرایط استفاده از تجهیزات امنیتی خود را دارد و مشتریان موظف به بررسی دوره ای این قوانین هستند.