دوربین 8220 برد F38

قیمت اصلی ۴۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲۰,۰۰۰ تومان است.

دوربین 8333 برد 2083HS

قیمت اصلی ۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷۰,۰۰۰ تومان است.

دوربین 8302u برد 2053hs

قیمت اصلی ۶۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳۰,۰۰۰ تومان است.